♀ SHAHEN SHAH-KARA EVNIKA


Дата рождения: 10.06.2017

Отец: SPAIK SAMANA STAR

Мать: OLIS SAMANA STAR

Родословная: просмотр

Титулы:   JCH UA, CAC, 3 BOB

Сертификаты: